Thông tin liên hệ

Liên hệ G-Holdings

G-Holdings

G-HOLDING được các khách hàng, đối tác nhớ đến là một doanh nghiệp trách nhiệm, đặt chữ tín lên hàng đầu

Điện thoại

+84-961-923-435

Văn phòng:

B2 R6, số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.